Voorwaarden

Thuisgame.nl is onderdeel van Evenementenbureau Eenhoorn Evenementen. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij je naar eenhoornevenementen.nl waar deze vermeld staan onder ‘Voorwaarden’. Tevens zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland onder nummer 37146827. Op alle reserveringen en aankopen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.